Obsah

Letošní absolventi Výtvarného oboru

Typ: náš tip | ostatní
Hana Žáci VO přijati na školy s uměleckým zaměřením

Výtvarný obor Základní umělecké školy ve Valašských Kloboukách pod pedagogickým vedením Františka Ptáčka a Martina Cigánka i přes nepřízeň doby s velkou radostí  představuje své letošní absolventy, kteří další životní dráhu povedou uměleckým, tvořivým, bezesporu však náročným směrem.

 Výtvarné umění ve všech svých podobách hledá  cestu, která by měla přitáhnout oko diváka, měla by to být cesta i pro samotného tvůrce naplňující a uspokojující, inspirativní, především však vycházející a zdůrazňující osobnost samotného výtvarníka, a nejinak je tomu i u našich absolventů, kteří po dlouhá léta se svými učiteli hledali právě onu cestu, která jim je blízká, dokáže je charakterizovat, odlišit, podtrhnou jejich výjimečnost i jejich talent.

Krásná studia na naší  škole byla zúročena právě oním přijetím na  školy s uměleckým zaměřením.

Dříve než představíme naše úspěšné absolventy, je nám nesmírnou ctí touto cestou poděkovat rodičům, kteří v tak důležitém období života jako je příprava a samotné přijímací zkoušky  v této nelehké době podpořili své děti a zároveň byli shovívaví k výuce, která, co se týče komunikace pedagog-žák byla velmi pestrá, ale takový může být  život, nevyzpytatelný, nepředvídatelný, leč však možná i ve své těžkosti posilující.

Ze srdce přejeme absolventům, aby jejich další studia byla prodchnuta takovou radostí a chutí, se kterou chodili a pracovali ve "Výtvarce".

Velké poděkování patří jejich učitelům Františku Ptáčkovi a Martinu Cigánkovi za beze zbytku naplněné poslání umělecké školy připravit žáka na další umělecká studia, vzbudit v žákovi touhu věnovat se práci, která přináší uspokojení z vlastní realizace a také zároveň do budoucna být přínosný ve své profesi celé společnosti. Dík za profesionální zvládnutí bezesporu náročné výzvy i přes obtíže výuky na dálku připravit zodpovědně absolventy na Talentové zkoušky.

Zároveň vyzýváme nebojácné, zvídavé děti, které rády tvoří, nevadí jim dočasná komunikace ONLINE, můžete se stát i vy součástí krásné výtvarné rodiny ještě i v tomto druhém pololetí, rádi vás přivítáme, kontaktní údaje na stránkách školy.

Gratulujeme a zároveň představujeme Absolventy Výtvarného oboru ve školním roce 2020/2021:

Daniel  Šimák                      SOŠ Luhačovice  - design a zpracování dřeva

vytvarny-obor/fotogalerie/skolni-rok-2017-2018/daniel-prijat-na-sos-luhacovice-303cs.html

Erika Škorová                      SUŠG Jihlava -  obor animace a game art

vytvarny-obor/fotogalerie/skolni-rok-2017-2018/erika-prijata-na-susg-jihlava-299cs.html

Hana Matušincová               SUPŠ Uherské Hradiště - grafika

                                            SUPŠ Uherské Hrdiště - malba

vytvarny-obor/fotogalerie/skolni-rok-2017-2018/hana-prijata-na-dva-obory-sups-uherske-hradiste-291cs.html

Johana Procházková            SOŠ Luhačovice - design a zpracování keramiky    

vytvarny-obor/fotogalerie/skolni-rok-2017-2018/johana-prijata-na-sos-luhacovice-296cs.html

Josef Kohout                        SUPŠ Uherské Hradiště - průmyslový design,                                             SOŠ Luhačovice - design a zpracování dřeva

vytvarny-obor/fotogalerie/skolni-rok-2017-2018/josef-prijat-na-sups-uh-hradiste-i-na-sos-luhacovice-290cs.html

Lucie Bařinková                   SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - užitá malba,

vytvarny-obor/fotogalerie/skolni-rok-2017-2018/lucie-prijata-na-sups-sklarska-valasske-mezirici-293cs.html

Magdaléna Slováková         SUPŠ Uherské Hradiště - užitá malba,

                                            SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - užitá malba

vytvarny-obor/fotogalerie/skolni-rok-2017-2018/magdalena-prijata-na-sups-uh-hradiste-i-na-sups-val-mezirici-289cs.html

Tereza Manová                      SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - design

vytvarny-obor/fotogalerie/skolni-rok-2017-2018/tereza-prijata-na-sups-sklarska-valasske-mezirici-308cs.html

Veronika Juřicová                SŠDAM Prostějov - multimediální tvorba

vytvarny-obor/fotogalerie/skolni-rok-2017-2018/veronika-prijata-na-ssdam-prostejov-295cs.html

 

Za Výtvarný obor ZUŠ Val. Klobouky František Ptáček, Mgr. Martin Cigánek

Za vedení školy Mgr. Andrea Kamenčáková


Vytvořeno: 12. 2. 2021
Poslední aktualizace: 18. 4. 2021 21:08
Autor: František Ptáček