Obsah

Hudební obor

umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením si základních teoretických znalostí využívat hudbu nejen jako prostředek vzájemné komunikace, ale i osobního uměleckého sdělení. Žáci mají možnost si osvojit hru na nástroj, zpěv, popřípadě hudební kompoziční techniku. Získávají elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólisté, ale i jako spoluhráči v komorní a souborové hře nebo ve  sborovém zpěvu. Vzdělávání se realizuje v podobě individuální výuky  ( sólová hra na nástroj, zpěv) a v podobě kolektivní výuky (např. hra v orchestru, pěvecký sbor, komorní hra, čtyřruční hra jako hra komorní.) 

Posláním Hudebního oboru je poskytnout žákům, kteří splnili potřebné předpoklady a projevili zájem o studium hudby základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří se budou v životě společnosti uplatňovat nejen jako amatéři, ale i jako profesionálové, ale také poučení a vnímaví posluchači.

Fotografie z HO

12.02.2020

Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ Drnovice a Vysoké Pole

Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ Drnovice a Vysoké Pole

Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ Drnovice a Vysoké Ploe

Detail

06.12.2019

Absolventský koncert 21.6.2019

Absolventský koncert 21.6.2019

Absolventský koncert žáků paní učitelky Markéty Schenkové a pana učitele Michala Divoše proběhl 21.6.2019 v Brumově-Bylnici.

Detail

28.06.2019

Zahradní slavnost 2019

Zahradní slavnost 2019

Každoroční Zahradní slavnost, pořádaná našimi houslistkami Bohumilou Stillerovou a Veronikou Mišákovou ve spolupráci se spolkem Přátelé houslí, proběhla v neděli 23.června 2019 na zahradě ZUŠ.

Detail

26.06.2019

Třídní přehrávky pánů učitelů Maryáše a Matušince

Třídní přehrávky pánů učitelů Maryáše a Matušince

Třídní přehrávky J.Maryáše a Z.Matušince - Sál ZUŠ 21.6.2019

Detail