Obsah

               

 VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH

 

,, Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhnete záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě. “   Jan Werich

 


  

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA NA ZUŠ

Nejvyšší muž, co se postavení týče, hejtman Zlínského kraje pan inženýr Radim Holiš, byl vzácným hostem naší Základní umělecké školy. V doprovodu radního pro Investice a dotace pana Zbyňka Fojtíčka přijali pozvání na osobní návštěvu, která měla za účel seznámit pana hejtmana se stávajícím neutěšeným stavem historicky vzácné budovy, která je jedinečná nejen svým historickým kontextem, ale i uměním, které je v ní tvořeno uměleckou školou. Obě tato fakta jsou nezpochybnitelná a měla by vést k nápravě. Byl přítomen a představil svou studii na rekonstrukci budovy a dostavby areálu pan ing. architekt Ivo Švábenský. 

S našimi kolegy a žáky jsme připravili uvítací koncert, který vyvolal nadšené reakce a upřímný potlesk. Snad i tato malá ukázka naší jedinečnosti pomůže nastartovat proces, který povede k nalezení prostředků pro naši školu. Pan hejtman na oplátku pozval všechny účinkující i s pedagogy na návštěvu sídla Zlínského kraje.

 

obrázky

ŠKOLNÍ ROK? JAK MÁ BÝT!

Sluneční paprsky provázející nás posledními zářijovými dny jsou jako příjemně hřejivé tóny, které se již téměř měsíc usazují v naší prázdninami odpočaté Umělecké škole, tóny pokročilých hudebníků, ale především těch začínajících vítá vzácná historická budova, která je naším domovem již několik desítek let, ale rozpohybovaly se samozřejmě i štětce, pastelky výtvarníků, rozpohybovala se těla našich tanečnic i rozmlouvají ústa krásnou rodnou řečí naši dramatici. Vše se dalo prvním září radostně do pohybu po téměř dvouleté náročné distanční výuce a užíváme si plnými doušky osobní přítomnosti a vlastního tvoření.

Je až s podivem, že v tak krátkém vyučovacím čase jsme již schopni  předvést své umění před publikem. Byli jsme požádáni o hudební vystoupení na akci Pohodové odpoledne ke Dni  seniorů a následně na to jsme vystupovali pro Červený kříž, který slavil stoleté výročí. Velké poděkování patří paní učitelce Janě Bodlákové, která obě vystoupení nejenže zorganizovala, ale i obě vystoupení klavírem doprovodila.

Poděkování i všem ostatním kolegům, kteří v tak krátkém čase dokázali své žáky připravit na veřejný výstup.

19.září se v kostele sv. Václava v Brumově uskutečnil kovidem odložený Absolventský koncert Anežky Ovesné z houslové třídy paní učitelky Bohumily Stillerové. Na tomto krásném koncertě se spolupodílela i paní učitelka Veronika Mišáková, klavírního doprovodu se ujala paní učitelka Radana Beláková. Všem jim patří velký dík.

Paní učitelka Radmila Menšíková po delší zdravotní pauze opět nabírá vítr do plachet, a jak je jí vlastní, obětavě se svými nejlepšími zpěvačkami Michaelou Burdovou a Marianou Florovou navštívily víkendový pěvecký workshop pod vedením, jak sama řekla drobné, vzezřením něžné, leč profesně vstřícné a motivační  Radky Fišarové v Hradci Králové, kde opět čerpaly nezapomenutelné zážitky. I jí za to patří dík.

Jsme to opět my, Základní umělecká škola, která tváří v tvář svým žákům zodpovědně a s profesní jistotou předává umělecké vzdělávání s individuálním přístupem ke každému jednotlivému žákovi, ale především s velkou radostí a pokorou k umění samotnému, k nádhernému odkazu našich předků, které dělá z člověka bytost kulturní, kultivovanou, schopnou naslouchat, ale především, a to je velmi důležité, přímě a rovně jednat.

Celý pedagogický sbor přeje svým žákům školní rok plný krásného uměleckého hledání, příjemného nacházení a vlastního osobního zúročení.

Za vedení školy Mgr. Andrea Kamenčáková

 

foto září

Absolventský koncert kristýny kořenkové a terezy šeré 

V pátek 11. června se uskutečnil v prostorách ZUŠ absolventský koncert výše zmíněných žákyň, jež vyučovala Jana Bodláková. Líbivé tóny Kristýny a Terezy doplnili na klavír Ondřej Brlica, Nela Zádrapová a Aneta Šerá, zpěvem Mariana Florová a Michaela Burdová, ke kterým se přidali i vyučující Petr Holásek a Lukáš Fojtů.  

Všem zúčastněným děkujeme za příjemný hudební zážitek a holkám přejeme hodně štěstí v jejich dalším směřování.  

absolvak

PROMO VIDEO 

Přátelé, 

natočili jsme pro Vás video prohlídku naší ZUŠ, kde jsou představeny všechny možné obory studia, které naše škola nabízí.

  • Vaše ratolesti můžete do ZUŠ přihlásit pomocí elektronické přihlášky: Klasifikace (jphsw.cz)
  • Zápis proběhne 24.-28. května.
  • Více informací naleznete na našich webových stránkách v příspěvcích níže. 

 

 

Do projektu ZUŠ OPEN - Óda na radost, se zapojila také naše škola!

Zodpovědná, smysluplná, jdoucí neustále vpřed je distanční výuka na Základních uměleckých školách. Nespočet projektů, koncertů, ukázek z vlastní výuky je důkazem profesionálního přístupu pedagogů, a opět musím použít slova zodpovědného přístupu žáků i rodičů k uměleckému vzdělávání. Patří jim za to všem velký dík.

 I naše škola se zapojila do krásného projektu ZUŠ OPEN, který byl zaměřen na Pěvecká oddělení Základních uměleckých škol napříč celou Českou republikou. Zapojené školy čekala náročná práce. Jsme pyšní, že i naše Základní umělecká škola přijala pomyslnou hozenou rukavici, a že i naše Pěvecké oddělení, z jehož řad byly vybrány žákyně Michaela Burdová, Mariana Florová a Natálie Lipnerová pod letitým vedením paní učitelky zpěvu Radmily Menšíkové, nyní ve spolupráci s panem učitelem Lukášem Fojtů se náročného, ale jistě i radostného projektu zúčastnili. 

 

ODA

 

V pondělí byl symbolicky zahájen již pátý ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Vzhledem k nepředvídatelné situaci je stejně jako vloni otevřen všem akcím realizovaným do konce tohoto kalendářního roku. Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Impulzem k jeho zahájení se stala premiéra Ódy na radost, kterou v domácích podmínkách natočily děti ze ZUŠ a dalších souborů České a Slovenské republiky. Autorkou textu i hudebních úprav je skladatelka, textařka a zpěvačka Marie Sommerová.

https://www.youtube.com/watch?v=Q3UgRTOctTM

Na nahrávce participovalo pod vedením svých pedagogů 130 dětí a 15 ředitelů ZUŠ. Projekt vznikl ve spolupráci ZUŠ Open s vydavatelstvím Hudební Všeználek a je hudebním poselstvím dětí a mládeže pro letošní ročník festivalu.

„Podporujme v dětech kreativitu a nadání, podporujme základní umělecké vzdělávání. Omezovat se jen na digitální technologie v umění dlouhodobě nelze, osobní kontakt žáků a pedagogů je nenahraditelný.“

vyzývá patronka ZUŠ Open pěvkyně Magdalena Kožená

 

provoz zuš od pondělí 24. května 2021.

Na základě informací MŠMT je od 24. května 2021 obnovena prezenční výuka za těchto podmínek: výuka je umožněna v nejvyšším počtu 10 žáků ve skupině bez povinnosti dokladu o testování. V počtu vyšším než 10 žáků je nutné předložení čestného prohlášení o negativním testu.

Při vstupu do školy je třeba dbát na přísná hygienická pravidla - nošení roušek, respirátorů, dezinfekce rukou.

 

Aktuální informace o vyučování

VÝUKA NA ZUŠ VALAŠSKÉ KLOBOUKY OD 10.5.2021

Na základě informací MŠMT ze dne 6.5.2021 se umožňuje prezenční skupinová výuka ve vnitřních prostorech v počtu 3 žáků. Žáci nejsou povinni se testovat ani dokládat potvrzení o negativním testu. Ve venkovních prostorech  je umožněna skupinová výuka v počtu max. 30 žáků. Žáci jsou povinni doložit potvrzení nebo čestné prohlášení o negativním testu. Žáci do 6 let věku tuto povinnost nemají.

Při vstupu do školy je třeba dodržovat přísná hygienická pravidla (nošení roušek, respirátorů, dezinfekce rukou).

 

Ve Valašských Kloboukách, dne 7.5.2021

 

 

výuka od 12.4.2021

 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a Zlínského kraje ze dne 8.4.2021 zahajuje Základní umělecká škola s účinností od 12.4.2021 individuální prezenční výuku v režimu jeden vyučující a jeden žák.

Kolektivní a skupinová výuka (HN, VO, TO, LDO) pokračuje distanční formou s možností individuálních konzultací (jeden učitel a jeden žák) po domluvě s vyučujícím. 

V rámci individuální výuky (jeden učitel a jeden žák) se žáci ZUŠ netestují na COVID - 19.

 

Ve Valašských Kloboukách 9.4.2021                                        Zdeněk Matušinec, ředitel školy

02.09.2021

VYUČOVÁNÍ HUDEBNÍ NAUKY VE ŠK.ROCE 2021/2022

HUDEBNÍ NAUKA 2021/2022

Detail

08.05.2021

Monika autorka vítězného díla

Monika poslala svůj obrázek do výtvarné soutěže VLAKEM PO EVROPĚ

Monika je jedním z tvůrců pěti nejlepších děl.

Detail

06.05.2021

Leonka, autorka vítězného obrázku.

LEONKA se zúčastnila výtvarné soutěže VLAKEM PO EVROPĚ

Leonka je jedním z tvůrců pěti nejlepších děl, kteří obdrželi obrázkový atlas.

Detail

04.04.2021

Velikonoční přání ZUŠ 2021 Monika Tomečková

Velikonoční přání 2021

Autorka Monika Tomečková

Detail

12.02.2021

Hana

Letošní absolventi Výtvarného oboru

Žáci VO přijati na školy s uměleckým zaměřením

Detail

PF 2021 ZUŠ VALAŠSKÉ KLOBOUKY

MOTIV LINDA PLŠKOVÁ

 

PF 2021

koncert pro radost ANEB covidu navzdory

Vážení přátelé, rodiče a žáci,  

přijměte pozvání na nedělní premiéru koncertu naší základní umělecké školy, která bude ve 14:00 hod. na odkazu níže. Pěvně doufáme, že Vám zpříjemníme tyto svátky vystoupením našich žáků v podobě hudebních a literárně-dramatických vystoupení.  Koncert bude možné zhlédnout i kdykoliv po jeho premiéře při kliknutí na odkaz níže.

Příjemné sledování Vám přejí pedagogové a žáci  

ZUŠ Valašské Klobouky

 

 

 

 

VÁNOČNÍ NADÍLKA VÝTVARNÉHO OBORU

Vážení přátelé, rodiče a žáci,  

přijměte pozvání na nedělní premiéru prezentaci prací s vánoční tématikou, které vznikly v průběhu distanční výuky. Premiéra proběhne od 15:00 hod. na odkazu níže.

Příjemné sledování Vám přejí pedagogové a žáci  

ZUŠ Valašské Klobouky

Zuzana Havlíková zpívala v rudolfinu

Srdečně zveme ke společnému sledování vyvrcholení roční pěvecké cesty 

Zuzany Havlíkové pod pedagogickým vedením paní učitelky Radmily Menšíkové.

Tato náročná umělecká cesta, kterou v září Zuzka společně s paní učitelkou Menšíkovou započaly a staly se tak součástí stipendijního programu Akademie MenArt byla pod záštitou nadačního fondu Magdaleny Kožené završena.

Pěvecká sekce vedená naší přední operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou i s ostatními natočila Závěrečný Absolventský koncert v pražském Rudolfinu dne 15.12.2020.

Tento koncert bude médii přenášen v blízké době, termín bude upřesněn.

https://www.zusopen.cz/program/program-2020/nataceni-absolventskeho-koncertu-stipendistu-klasickych-hudebnich-oboru-akademie-menart/

více fotek zde: hudebni-obor/fotogalerie/skolni-rok-2020-2021/zuzana-havlikova-v-rudolfinu/

1

Nadějná zpěvačka z naší ZUŠ zpívala v Praze

Zuzka Havlíková na Pražském jaru 2020

odkaz zde: https://festival.cz/koncert/salon-zus-4/

HUDEBNÍ NAUKA

Odkaz na blok: hudebni-obor/hudebni-nauka/aktuality/

nauka