Obsah

               

 VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH

 

,, Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhnete záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě. “   Jan Werich

 


  

14.03.2023

Seminář pro ZUŠ

Seminář pro ZUŠ

Dne 13. března proběhl v ZUŠ zážitkový seminář pro dechové nástroje, pod vedením lektora pana Víta Otáhala. Jak pro pedagogy, tak i pro naše žáky to byl neskutečný zážitek, v osobě pana Víta Otáhala se snoubí profesionální hráč, umělec a úžasný pedagog. Děkujeme.

Detail

28.02.2023

Nadílkový koncert KD Klobučan

Nadílkový koncert KD Klobučan

8. prosince

Detail

28.02.2023

Nadílkový koncert KD Brumov-Bylnice

Nadílkový koncert KD Brumov-Bylnice

7. prosince 2022

Detail

28.02.2023

NADÍLKOVÝ KONCERT KD KLOBUČAN

NADÍLKOVÝ KONCERT KD KLOBUČAN

8. prosince 2022 Literárně-dramatický obor reprezentovala Monika Hořáková s monologem Brýle od autorky Kateřiny Lužné.

Detail

28.02.2023

NADÍLKOVÝ KONCERT KD BRUMOV-BYLNICE

NADÍLKOVÝ KONCERT KD BRUMOV-BYLNICE

7. prosince 2022 Literárně-dramatický obor reprezentovala Monika Hořáková s monologem Brýle od autorky Kateřiny Lužné.

Detail

KLOBUCKÉ HUSLIČKY

Vážení kolegové, příznivci,

letošní soutěž Klobucké husličky se neuskuteční.

Budeme se těšit v příštím roce 2024 a následně v každém sudém.  

 

Pěvecký sbor zuš INFORMUJE

Zveme holky i kluky mladší i starší do našeho Pěveckého sboru vedeného paní učitelkou Radmilou Menšíkovou, která má své žákyně na konzervatoři či skvělé výsledky na poli soutěžním, účast v celostátním kole je vizitkou a zárukou krásné a zodpovědné práce.  Zveme ty, kteří rádi zpívají, objeví pěveckou techniku, zpívání ve vícehlasu, nahlédnou do různých žánrů, především však rozšíří příjemné společenství zpěváčků od nejmenších až po starší děvčata. Za zmínku stojí i kvalitní korepetice, kterou již dlouhá léta zajišťuje paní učitelka Jana Bodláková a samozřejmostí jsou veřejná vystoupení. Přijďte se nezávazně podívat, začínáme každou středu ve tři hodiny, taneční sálek, 1. poschodí.

Informace k novému školnímu roku 2022/2023

Rozvrh Hudební nauky

Kamenčáková Andrea, Valašské Klobouky

ÚTERÝ

 • 13.30 - 14.15 - Přípravka         
 • 14.15-15.00 - 1. ročník
 • 15.00- 15.45 - 2. ročník
 • 15.45-16.30 - 3. ročník   

ČTVRTEK        

 • 14.15-15.00 - 1. ročník
 • 15.00- 15.45 - 2. ročník

1. a 2. ročník vzhledem k velkému počtu žáků má dva vyučovací dny, je možno si vybrat vzhledem k autobusovému spojení, dalším odpoledním aktivitám, výuce, pokud však nastane početní nepoměr, je v kompetenci vyučujícího skupinky upravit.

Maryáš JaroslaV, Valašské Klobouky 

PONDĚLÍ

 • 15.00-15.45 - 4. ročník
 • 15.45-16.30 - 5. ročník

Mišáková Veronika, Brumov-Bylnice

ÚTERÝ   

 • 13.30- 14.15 - 1. ročník
 • 14.15- 15.00 - 2. ročník
 • 15.45-16.30 - 3. ročník

Maryáš Jaroslav, Brumov-Bylnice       

ČTVRTEK

 • 15.00-15.45 - 4.ročník
 • 15.45-16.30 - 5.ročník

Výuka Hudební nauky začne v pondělí 5. září 2022.

Těší se vyučující hudební teorie!

prázdninové mezinárodní interpretační kurzy

V letošním roce se opět po vynucené kovidové pauze mohly konat věhlasné, pedagogy, jejich žáky hojně navštěvované a oblíbené prázdninové Mezinárodní interpretační kurzy konající se v Zábřehu na Moravě pod záštitou místní základní umělecké školy. Vyučující mentoři jsou z řad uznávaných umělců z Česka i zahraničí.

V oboru zpěv se těchto kurzů již po několikáté zúčastnila paní učitelka Radmila Menšíková se svými zpěvačkami Marianou Florovou, Natálií Lipnerovou a Magdalenou Orságovou. Repertoár, který měly připravený se během týdně pod vedením skvělé mentorky zpěvu paní profesorky Medkové důkladně dopilovával, aby mohl být prezentován na jednom z Absolventských koncertů účastníků. Vystoupit na koncertech není automatická věc, jsou vybráni jen ti nejlepší z nejlepších. Naše děvčata společně s paní učitelkou byly celý týden pilnými a naslouchavými žákyněmi a za odměnu jim byla dána úžasná a mimořádná příležitost vystoupit všem třem  Mariance, Natálce i Magdalence na závěrečném koncertě.

Děkujeme paní učitelce Radmile Menšíkové za smysluplný, byť velmi náročný prázdninový týden, zpěvačkám přejeme Jen tak dál a samozřejmě velká gratulace.

 

radmila

koncert

ÚSPĚCH MARIANY FLOROVÉ 

S potěšením oznamujeme, že Mariana Florová ze třídy p. uč. Menšíkové byla přijata do V. ročníku Stipendijní Akademie MenART 2022/2023 do skupiny naší přední operní pěvkyně Kateřiny Kněžíkové. MenART umožňuje další umělecký rozvoj nadaných studentů ve spolupráci s jejími pedagogy ZUŠ.

Mariance gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v její hudební kariéře.

ÚSPĚCHY MICHAELY BURDOVÉ

V sobotu 30. dubna se v ZUŠ Turnov konalo Ústřední kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu. Zúčastnila se také naše žačka Michaela Burdová ze třídy paní učitelky Radmily Menšíkové, kterou na klavír doprovázela paní učitelka Jana Bodláková. V těžké konkurenci nejlepších zpěvaček z celé České republiky získala Míša skvělou druhou cenu. Upřímně všem blahopřejeme a děkujeme za obrovskou reklamu naší školy.

Od září bude Míša studovat zpěv na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Přejeme jí mnoho studijních a uměleckých úspěchů. Velké díky za její přípravu patří paní učitelce Radmile Menšíkové a za ohromnou podporu jejím rodičům.

 

ÚK soutěže

Oddělení hudební nauky pořádá

 dne 3.5.2022, 18.00

zájezd na operu

Prodaná nevěsta

ND Brno

 

https://www.ndbrno.cz/program/prodana-nevesta-2/

Předehra (diriguje Jiří Bělohlávek, Rudolfinum) :

https://www.youtube.com/watch?v=9eWXqxKX0KI

Tanec komediantů (Garsington opera, Anglie) :

https://www.youtube.com/watch?v=vZpQ_mEFPpI

Ukázka z koncertní verze s Kateřinou Kněžíkovou:

https://www.youtube.com/watch?v=DPJ90_A-pW8

 

Dopolední program:

Výstava Tutanchamon Veletržní výstaviště Brno:

https://www.youtube.com/watch?v=AK9aOwUJOgg

https://www.ticketportal.cz/event/TUTANCHAMON-JEHO-HROBKA-A-POKLADY

https://www.ndbrno.cz/program/prodana-nevesta-2/

 

Zápis do ZUŠ Valašské Klobouky pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, milé děti, opět se po roce otvírá brána našeho uměleckého vzdělávání pro  nové zájemce. Umění je nádherným a spolehlivým kamarádem, výborným rádcem, důležitým ukazatelem na našich lidských cestách, je s námi když je nám smutno, je s námi když je nám veselo, zkrátka je neodmyslitelným a nenahraditelným průvodcem. A abychom takového výborného průvodce získali, není nic snazšího, než se stát součástí naší umělecké rodiny, stát se žákem naší Základní umělecké školy. Nabízíme individuální výuku v sólových nástrojích, komorní hru, souborovou hru, ale i kolektivní výuku v oborech výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Dětem se dostane nádherné výuky, která je bude jistě bavit, naplňovat a formovat tím správným směrem. Ukáže jim pokroky ve vlastní tvorbě, ale, a to je velmi důležité, naučí se naslouchat, podporovat, hodnotit, přispívat ke zdaru společné práce, to jsou všechno atributy naprosto nezbytné pro náš život, a jak se říká "co se v mládí naučíš..."

 

Přijímací řízení (talentová zkouška) proběhne ve dnech 16. – 18. května 2022 od  13.30 – 17.00 hod. v budově ZUŠ ve Valašských Kloboukách nebo  na pobočce v Brumově-Bylnici.

 

Noví zájemci o studium pro školní rok 2022/2023 mohou vyplnit a odeslat ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU.

Elektronická přihláška do ZUŠ

Instrukce k vyplnění přihlášky:

 1. Klikněte na odkaz, vyplňte přihlášku.
 2. Odešlete elektronickou přihlášku.
 3. Přijďte s žákem do ZUŠ k přijímacím zkouškám v daném termínu k vykonání talentové zkoušky a podepsání přihlášky. Bez podpisu zákonného zástupce nezletilého nebo zletilého uchazeče je přihláška neplatná.
 4. Na mail uvedený v přihlášce obdržíte rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do 30.6.2022.

Kritéria talentových zkoušek do ZUŠ Valašské Klobouky:

Hudební obor

sociální zralost, ověření hudebního sluchu a rytmického cítění (zpěv písně, opakování tónů, vytleskávání rytmu)

Literárně-dramatický obor

sociální zralost, připravený text, recitace básně, čtený nepřipravený text, rozhovor

Taneční obor

sociální zralost, pohybové schopnosti, rytmické cítění, hudební sluch

Výtvarný obor

sociální zralost, výtvarné domácí práce, kresba postavy, modelování

Počet a struktura přijímaných žáků jsou dále podmíněny:

a) celkovou kapacitou školy

b) kapacitou studijního oboru a studijního zaměření

c) Školním vzdělávacím programem ZUŠ Valašské Klobouky.

Nabídka studia

Hudební obor

Přípravná hudební výchova pro děti od 5 let

Hra na nástroj: klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, viola, NOVINKA - violoncello, kytara, elektrická kytara, baskytara, akordeon, zobcová flétna, altová zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, baskřídlovka, tuba, bicí nástroje, sólový zpěv, pěvecký sbor, hudební soubory a orchestry

xy

yx

Literárně-dramatický obor

Umělecký přednes, tvořivá dramatika

ldo

Taneční obor

Scénický tanec, výrazový tanec, taneční průprava

to

Výtvarný obor

Kresba, malba, grafika, tvorba v plenéru, keramika, modelování, základy architektury, designu, digitální fotografie, dekorativní tvorba

vo1

vo2

 

PROMO VIDEO

 

Absolventský koncert 

Alžběty Švachové a Zuzany Poláškové ze třídy Lenky Vaculíkové

Hosté: Radek Holba a Viktor Vaculík, třídy p.uč. Michala Divoše a Petra Holáska

koláž

koláž

 

 

 

 

KK

 

 

 

ok

Blahopřání

kolážvýsledky

14.03.2023

Seminář pro ZUŠ

Seminář pro ZUŠ

Dne 13. března proběhl v ZUŠ zážitkový seminář pro dechové nástroje, pod vedením lektora pana Víta Otáhala. Jak pro pedagogy, tak i pro naše žáky to byl neskutečný zážitek, v osobě pana Víta Otáhala se snoubí profesionální hráč, umělec a úžasný pedagog. Děkujeme.

Detail

28.02.2023

Nadílkový koncert KD Klobučan

Nadílkový koncert KD Klobučan

8. prosince

Detail

28.02.2023

Nadílkový koncert KD Brumov-Bylnice

Nadílkový koncert KD Brumov-Bylnice

7. prosince 2022

Detail

28.02.2023

NADÍLKOVÝ KONCERT KD KLOBUČAN

NADÍLKOVÝ KONCERT KD KLOBUČAN

8. prosince 2022 Literárně-dramatický obor reprezentovala Monika Hořáková s monologem Brýle od autorky Kateřiny Lužné.

Detail

28.02.2023

NADÍLKOVÝ KONCERT KD BRUMOV-BYLNICE

NADÍLKOVÝ KONCERT KD BRUMOV-BYLNICE

7. prosince 2022 Literárně-dramatický obor reprezentovala Monika Hořáková s monologem Brýle od autorky Kateřiny Lužné.

Detail

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA NA ZUŠ

Nejvyšší muž, co se postavení týče, hejtman Zlínského kraje pan inženýr Radim Holiš, byl vzácným hostem naší Základní umělecké školy. V doprovodu radního pro Investice a dotace pana Zbyňka Fojtíčka přijali pozvání na osobní návštěvu, která měla za účel seznámit pana hejtmana se stávajícím neutěšeným stavem historicky vzácné budovy, která je jedinečná nejen svým historickým kontextem, ale i uměním, které je v ní tvořeno uměleckou školou. Obě tato fakta jsou nezpochybnitelná a měla by vést k nápravě. Byl přítomen a představil svou studii na rekonstrukci budovy a dostavby areálu pan ing. architekt Ivo Švábenský. 

S našimi kolegy a žáky jsme připravili uvítací koncert, který vyvolal nadšené reakce a upřímný potlesk. Snad i tato malá ukázka naší jedinečnosti pomůže nastartovat proces, který povede k nalezení prostředků pro naši školu. Pan hejtman na oplátku pozval všechny účinkující i s pedagogy na návštěvu sídla Zlínského kraje.

 

obrázky

ŠKOLNÍ ROK? JAK MÁ BÝT!

Sluneční paprsky provázející nás posledními zářijovými dny jsou jako příjemně hřejivé tóny, které se již téměř měsíc usazují v naší prázdninami odpočaté Umělecké škole, tóny pokročilých hudebníků, ale především těch začínajících vítá vzácná historická budova, která je naším domovem již několik desítek let, ale rozpohybovaly se samozřejmě i štětce, pastelky výtvarníků, rozpohybovala se těla našich tanečnic i rozmlouvají ústa krásnou rodnou řečí naši dramatici. Vše se dalo prvním září radostně do pohybu po téměř dvouleté náročné distanční výuce a užíváme si plnými doušky osobní přítomnosti a vlastního tvoření.

Je až s podivem, že v tak krátkém vyučovacím čase jsme již schopni  předvést své umění před publikem. Byli jsme požádáni o hudební vystoupení na akci Pohodové odpoledne ke Dni  seniorů a následně na to jsme vystupovali pro Červený kříž, který slavil stoleté výročí. Velké poděkování patří paní učitelce Janě Bodlákové, která obě vystoupení nejenže zorganizovala, ale i obě vystoupení klavírem doprovodila.

Poděkování i všem ostatním kolegům, kteří v tak krátkém čase dokázali své žáky připravit na veřejný výstup.

19.září se v kostele sv. Václava v Brumově uskutečnil kovidem odložený Absolventský koncert Anežky Ovesné z houslové třídy paní učitelky Bohumily Stillerové. Na tomto krásném koncertě se spolupodílela i paní učitelka Veronika Mišáková, klavírního doprovodu se ujala paní učitelka Radana Beláková. Všem jim patří velký dík.

Paní učitelka Radmila Menšíková po delší zdravotní pauze opět nabírá vítr do plachet, a jak je jí vlastní, obětavě se svými nejlepšími zpěvačkami Michaelou Burdovou a Marianou Florovou navštívily víkendový pěvecký workshop pod vedením, jak sama řekla drobné, vzezřením něžné, leč profesně vstřícné a motivační  Radky Fišarové v Hradci Králové, kde opět čerpaly nezapomenutelné zážitky. I jí za to patří dík.

Jsme to opět my, Základní umělecká škola, která tváří v tvář svým žákům zodpovědně a s profesní jistotou předává umělecké vzdělávání s individuálním přístupem ke každému jednotlivému žákovi, ale především s velkou radostí a pokorou k umění samotnému, k nádhernému odkazu našich předků, které dělá z člověka bytost kulturní, kultivovanou, schopnou naslouchat, ale především, a to je velmi důležité, přímě a rovně jednat.

Celý pedagogický sbor přeje svým žákům školní rok plný krásného uměleckého hledání, příjemného nacházení a vlastního osobního zúročení.

Za vedení školy Mgr. Andrea Kamenčáková

 

foto září

Absolventský koncert kristýny kořenkové a terezy šeré 

V pátek 11. června se uskutečnil v prostorách ZUŠ absolventský koncert výše zmíněných žákyň, jež vyučovala Jana Bodláková. Líbivé tóny Kristýny a Terezy doplnili na klavír Ondřej Brlica, Nela Zádrapová a Aneta Šerá, zpěvem Mariana Florová a Michaela Burdová, ke kterým se přidali i vyučující Petr Holásek a Lukáš Fojtů.  

Všem zúčastněným děkujeme za příjemný hudební zážitek a holkám přejeme hodně štěstí v jejich dalším směřování.  

absolvak

 

Do projektu ZUŠ OPEN - Óda na radost, se zapojila také naše škola!

Zodpovědná, smysluplná, jdoucí neustále vpřed je distanční výuka na Základních uměleckých školách. Nespočet projektů, koncertů, ukázek z vlastní výuky je důkazem profesionálního přístupu pedagogů, a opět musím použít slova zodpovědného přístupu žáků i rodičů k uměleckému vzdělávání. Patří jim za to všem velký dík.

 I naše škola se zapojila do krásného projektu ZUŠ OPEN, který byl zaměřen na Pěvecká oddělení Základních uměleckých škol napříč celou Českou republikou. Zapojené školy čekala náročná práce. Jsme pyšní, že i naše Základní umělecká škola přijala pomyslnou hozenou rukavici, a že i naše Pěvecké oddělení, z jehož řad byly vybrány žákyně Michaela Burdová, Mariana Florová a Natálie Lipnerová pod letitým vedením paní učitelky zpěvu Radmily Menšíkové, nyní ve spolupráci s panem učitelem Lukášem Fojtů se náročného, ale jistě i radostného projektu zúčastnili. 

 

ODA

 

V pondělí byl symbolicky zahájen již pátý ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Vzhledem k nepředvídatelné situaci je stejně jako vloni otevřen všem akcím realizovaným do konce tohoto kalendářního roku. Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Impulzem k jeho zahájení se stala premiéra Ódy na radost, kterou v domácích podmínkách natočily děti ze ZUŠ a dalších souborů České a Slovenské republiky. Autorkou textu i hudebních úprav je skladatelka, textařka a zpěvačka Marie Sommerová.

https://www.youtube.com/watch?v=Q3UgRTOctTM

Na nahrávce participovalo pod vedením svých pedagogů 130 dětí a 15 ředitelů ZUŠ. Projekt vznikl ve spolupráci ZUŠ Open s vydavatelstvím Hudební Všeználek a je hudebním poselstvím dětí a mládeže pro letošní ročník festivalu.

„Podporujme v dětech kreativitu a nadání, podporujme základní umělecké vzdělávání. Omezovat se jen na digitální technologie v umění dlouhodobě nelze, osobní kontakt žáků a pedagogů je nenahraditelný.“

vyzývá patronka ZUŠ Open pěvkyně Magdalena Kožená

 

provoz zuš od pondělí 24. května 2021.

Na základě informací MŠMT je od 24. května 2021 obnovena prezenční výuka za těchto podmínek: výuka je umožněna v nejvyšším počtu 10 žáků ve skupině bez povinnosti dokladu o testování. V počtu vyšším než 10 žáků je nutné předložení čestného prohlášení o negativním testu.

Při vstupu do školy je třeba dbát na přísná hygienická pravidla - nošení roušek, respirátorů, dezinfekce rukou.

 

Aktuální informace o vyučování

VÝUKA NA ZUŠ VALAŠSKÉ KLOBOUKY OD 10.5.2021

Na základě informací MŠMT ze dne 6.5.2021 se umožňuje prezenční skupinová výuka ve vnitřních prostorech v počtu 3 žáků. Žáci nejsou povinni se testovat ani dokládat potvrzení o negativním testu. Ve venkovních prostorech  je umožněna skupinová výuka v počtu max. 30 žáků. Žáci jsou povinni doložit potvrzení nebo čestné prohlášení o negativním testu. Žáci do 6 let věku tuto povinnost nemají.

Při vstupu do školy je třeba dodržovat přísná hygienická pravidla (nošení roušek, respirátorů, dezinfekce rukou).

 

Ve Valašských Kloboukách, dne 7.5.2021

 

 

výuka od 12.4.2021

 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a Zlínského kraje ze dne 8.4.2021 zahajuje Základní umělecká škola s účinností od 12.4.2021 individuální prezenční výuku v režimu jeden vyučující a jeden žák.

Kolektivní a skupinová výuka (HN, VO, TO, LDO) pokračuje distanční formou s možností individuálních konzultací (jeden učitel a jeden žák) po domluvě s vyučujícím. 

V rámci individuální výuky (jeden učitel a jeden žák) se žáci ZUŠ netestují na COVID - 19.

 

Ve Valašských Kloboukách 9.4.2021                                        Zdeněk Matušinec, ředitel školy

09.05.2022

Nela

Absolventi výtvarného oboru 2021/2022

Naši úžasní výtvarníci

Detail

09.05.2022

Plenér květen 2022 3

Plenér květen 2022

Tvoření na školní zahradě

Detail

02.09.2021

VYUČOVÁNÍ HUDEBNÍ NAUKY VE ŠK.ROCE 2021/2022

HUDEBNÍ NAUKA 2021/2022

Detail

08.05.2021

Monika autorka vítězného díla

Monika poslala svůj obrázek do výtvarné soutěže VLAKEM PO EVROPĚ

Monika je jedním z tvůrců pěti nejlepších děl.

Detail

06.05.2021

Leonka, autorka vítězného obrázku.

LEONKA se zúčastnila výtvarné soutěže VLAKEM PO EVROPĚ

Leonka je jedním z tvůrců pěti nejlepších děl, kteří obdrželi obrázkový atlas.

Detail

PF 2021 ZUŠ VALAŠSKÉ KLOBOUKY

MOTIV LINDA PLŠKOVÁ

 

PF 2021

koncert pro radost ANEB covidu navzdory

Vážení přátelé, rodiče a žáci,  

přijměte pozvání na nedělní premiéru koncertu naší základní umělecké školy, která bude ve 14:00 hod. na odkazu níže. Pěvně doufáme, že Vám zpříjemníme tyto svátky vystoupením našich žáků v podobě hudebních a literárně-dramatických vystoupení.  Koncert bude možné zhlédnout i kdykoliv po jeho premiéře při kliknutí na odkaz níže.

Příjemné sledování Vám přejí pedagogové a žáci  

ZUŠ Valašské Klobouky

 

 

 

 

VÁNOČNÍ NADÍLKA VÝTVARNÉHO OBORU

Vážení přátelé, rodiče a žáci,  

přijměte pozvání na nedělní premiéru prezentaci prací s vánoční tématikou, které vznikly v průběhu distanční výuky. Premiéra proběhne od 15:00 hod. na odkazu níže.

Příjemné sledování Vám přejí pedagogové a žáci  

ZUŠ Valašské Klobouky

Zuzana Havlíková zpívala v rudolfinu

Srdečně zveme ke společnému sledování vyvrcholení roční pěvecké cesty 

Zuzany Havlíkové pod pedagogickým vedením paní učitelky Radmily Menšíkové.

Tato náročná umělecká cesta, kterou v září Zuzka společně s paní učitelkou Menšíkovou započaly a staly se tak součástí stipendijního programu Akademie MenArt byla pod záštitou nadačního fondu Magdaleny Kožené završena.

Pěvecká sekce vedená naší přední operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou i s ostatními natočila Závěrečný Absolventský koncert v pražském Rudolfinu dne 15.12.2020.

Tento koncert bude médii přenášen v blízké době, termín bude upřesněn.

https://www.zusopen.cz/program/program-2020/nataceni-absolventskeho-koncertu-stipendistu-klasickych-hudebnich-oboru-akademie-menart/

více fotek zde: hudebni-obor/fotogalerie/skolni-rok-2020-2021/zuzana-havlikova-v-rudolfinu/

1

Nadějná zpěvačka z naší ZUŠ zpívala v Praze

Zuzka Havlíková na Pražském jaru 2020

odkaz zde: https://festival.cz/koncert/salon-zus-4/

HUDEBNÍ NAUKA

Odkaz na blok: hudebni-obor/hudebni-nauka/aktuality/

nauka