Obsah

               

 VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH

 

,, Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhnete záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě. “   Jan Werich

 


  

Absolventský koncert kristýny kořenkové a terezy šeré 

V pátek 11. června se uskutečnil v prostorách ZUŠ absolventský koncert výše zmíněných žákyň, jež vyučovala Jana Bodláková. Líbivé tóny Kristýny a Terezy doplnili na klavír Ondřej Brlica, Nela Zádrapová a Aneta Šerá, zpěvem Mariana Florová a Michaela Burdová, ke kterým se přidali i vyučující Petr Holásek a Lukáš Fojtů.  

Všem zúčastněným děkujeme za příjemný hudební zážitek a holkám přejeme hodně štěstí v jejich dalším směřování.  

absolvak

PROMO VIDEO 

Přátelé, 

natočili jsme pro Vás video prohlídku naší ZUŠ, kde jsou představeny všechny možné obory studia, které naše škola nabízí.

  • Vaše ratolesti můžete do ZUŠ přihlásit pomocí elektronické přihlášky: Klasifikace (jphsw.cz)
  • Zápis proběhne 24.-28. května.
  • Více informací naleznete na našich webových stránkách v příspěvcích níže. 

 

 

Do projektu ZUŠ OPEN - Óda na radost, se zapojila také naše škola!

Zodpovědná, smysluplná, jdoucí neustále vpřed je distanční výuka na Základních uměleckých školách. Nespočet projektů, koncertů, ukázek z vlastní výuky je důkazem profesionálního přístupu pedagogů, a opět musím použít slova zodpovědného přístupu žáků i rodičů k uměleckému vzdělávání. Patří jim za to všem velký dík.

 I naše škola se zapojila do krásného projektu ZUŠ OPEN, který byl zaměřen na Pěvecká oddělení Základních uměleckých škol napříč celou Českou republikou. Zapojené školy čekala náročná práce. Jsme pyšní, že i naše Základní umělecká škola přijala pomyslnou hozenou rukavici, a že i naše Pěvecké oddělení, z jehož řad byly vybrány žákyně Michaela Burdová, Mariana Florová a Natálie Lipnerová pod letitým vedením paní učitelky zpěvu Radmily Menšíkové, nyní ve spolupráci s panem učitelem Lukášem Fojtů se náročného, ale jistě i radostného projektu zúčastnili. 

 

ODA

 

V pondělí byl symbolicky zahájen již pátý ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Vzhledem k nepředvídatelné situaci je stejně jako vloni otevřen všem akcím realizovaným do konce tohoto kalendářního roku. Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Impulzem k jeho zahájení se stala premiéra Ódy na radost, kterou v domácích podmínkách natočily děti ze ZUŠ a dalších souborů České a Slovenské republiky. Autorkou textu i hudebních úprav je skladatelka, textařka a zpěvačka Marie Sommerová.

https://www.youtube.com/watch?v=Q3UgRTOctTM

Na nahrávce participovalo pod vedením svých pedagogů 130 dětí a 15 ředitelů ZUŠ. Projekt vznikl ve spolupráci ZUŠ Open s vydavatelstvím Hudební Všeználek a je hudebním poselstvím dětí a mládeže pro letošní ročník festivalu.

„Podporujme v dětech kreativitu a nadání, podporujme základní umělecké vzdělávání. Omezovat se jen na digitální technologie v umění dlouhodobě nelze, osobní kontakt žáků a pedagogů je nenahraditelný.“

vyzývá patronka ZUŠ Open pěvkyně Magdalena Kožená

 

Vážení rodiče, milí naši žáci,

děkujeme Vám za to, že jste stále s námi, že jste i nadále zůstali žáky naší Základní umělecké školy, že jste společně s námi přečkali tuto dlouhou a nelehkou dobu distanční výuky, která navzdory všem svým limitům byla vedena pedagogy s  cílem naplňovat výuku co nejlépe, ale hlavně radostně a motivačně. Děkujeme.

ZÁPIS DO ZUŠ

Vážení rodiče, milé děti, opět se po roce otvírá brána našeho uměleckého vzdělávání pro  nové zájemce. Prožíváme nelehkou dobu, která nás však neustále utvrzuje v tom, že umění ve všech svých podobách bylo je a musí být stále s námi a všudypřítomno. 

Umění je nádherným a spolehlivým kamarádem, výborným rádcem, důležitým ukazatelem na našich lidských cestách, je s námi když je nám smutno, je s námi když je nám veselo, zkrátka je neodmyslitelným a nenahraditelným průvodcem. A abychom takového výborného průvodce získali, není nic snazšího, než se stát součástí naší umělecké rodiny, stát se žákem naší Základní umělecké školy. Nabízíme individuální výuku v sólových nástrojích, komorní hru, souborovou hru, ale i kolektivní výuku v oborech výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Děti jsou již velmi dlouhou dobu izolovány od běžného života, je potřeba napravit, co bylo napácháno na jejich křehké dětské osobnosti a nejlepší formou je právě kolektiv kamarádů, kde se budou cítit dobře, bezpečně, ale hlavně se jim dostane nádherné výuky, která je bude jistě bavit, naplňovat a formovat tím správným směrem. Ukáže jim pokroky ve vlastní tvorbě, ale, a to je velmi důležité, naučí se naslouchat, podporovat, hodnotit, přispívat ke zdaru společné práce, to jsou všechno atributy naprosto nezbytné pro náš život, a jak se říká "co se v mládí naučíš..."

Zápis do ZUŠ Valašské Klobouky pro školní rok 2021/2022

 

Přijímací řízení (talentová zkouška) proběhne ve dnech 24. – 28. května 2021 od  13.30 – 17.00 hod. v budově ZUŠ ve Valašských Kloboukách nebo  na pobočce v Brumově-Bylnici.

 

Noví zájemci o studium pro školní rok 2021/2022 mohou vyplnit a odeslat ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU.

Elektronická přihláška do ZUŠ

Instrukce k vyplnění přihlášky:

  1. Klikněte na odkaz, vyplňte přihlášku.
  2. Odešlete elektronickou přihlášku.
  3. Přijďte s žákem do ZUŠ k přijímacím zkouškám v daném termínu k vykonání talentové zkoušky a podepsání přihlášky. Bez podpisu zákonného zástupce nezletilého nebo zletilého uchazeče je přihláška neplatná.
  4. Na mail uvedený v přihlášce obdržíte rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do 30.6.2021.

Kritéria talentových zkoušek do ZUŠ Valašské Klobouky:

Hudební obor

sociální zralost, ověření hudebního sluchu a rytmického cítění (zpěv písně, opakování tónů, vytleskávání rytmu)

Literárně-dramatický obor

sociální zralost, připravený text, recitace básně, čtený nepřipravený text, rozhovor

Taneční obor

sociální zralost, pohybové schopnosti, rytmické cítění, hudební sluch

Výtvarný obor

sociální zralost, výtvarné domácí práce, kresba postavy, modelování

Počet a struktura přijímaných žáků jsou dále podmíněny:

a) celkovou kapacitou školy

b) kapacitou studijního oboru a studijního zaměření

c) Školním vzdělávacím programem ZUŠ Valašské Klobouky.

Nabídka studia

Hudební obor

Přípravná hudební výchova pro děti od 5 let

Hra na nástroj: klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, viola, NOVINKA - violoncello, kytara, elektrická kytara, baskytara, akordeon, zobcová flétna, altová zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, baskřídlovka, tuba, bicí nástroje, sólový zpěv, pěvecký sbor, hudební soubory a orchestry

xy

yx

Literárně-dramatický obor

Umělecký přednes, tvořivá dramatika

ldo

Taneční obor

Scénický tanec, výrazový tanec, taneční průprava

to

Výtvarný obor

Kresba, malba, grafika, tvorba v plenéru, keramika, modelování, základy architektury, designu, digitální fotografie, dekorativní tvorba

vo1

vo2

 

provoz zuš od pondělí 24. května 2021.

Na základě informací MŠMT je od 24. května 2021 obnovena prezenční výuka za těchto podmínek: výuka je umožněna v nejvyšším počtu 10 žáků ve skupině bez povinnosti dokladu o testování. V počtu vyšším než 10 žáků je nutné předložení čestného prohlášení o negativním testu.

Při vstupu do školy je třeba dbát na přísná hygienická pravidla - nošení roušek, respirátorů, dezinfekce rukou.

 

Aktuální informace o vyučování

VÝUKA NA ZUŠ VALAŠSKÉ KLOBOUKY OD 10.5.2021

Na základě informací MŠMT ze dne 6.5.2021 se umožňuje prezenční skupinová výuka ve vnitřních prostorech v počtu 3 žáků. Žáci nejsou povinni se testovat ani dokládat potvrzení o negativním testu. Ve venkovních prostorech  je umožněna skupinová výuka v počtu max. 30 žáků. Žáci jsou povinni doložit potvrzení nebo čestné prohlášení o negativním testu. Žáci do 6 let věku tuto povinnost nemají.

Při vstupu do školy je třeba dodržovat přísná hygienická pravidla (nošení roušek, respirátorů, dezinfekce rukou).

 

Ve Valašských Kloboukách, dne 7.5.2021

 

 

výuka od 12.4.2021

 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a Zlínského kraje ze dne 8.4.2021 zahajuje Základní umělecká škola s účinností od 12.4.2021 individuální prezenční výuku v režimu jeden vyučující a jeden žák.

Kolektivní a skupinová výuka (HN, VO, TO, LDO) pokračuje distanční formou s možností individuálních konzultací (jeden učitel a jeden žák) po domluvě s vyučujícím. 

V rámci individuální výuky (jeden učitel a jeden žák) se žáci ZUŠ netestují na COVID - 19.

 

Ve Valašských Kloboukách 9.4.2021                                        Zdeněk Matušinec, ředitel školy

02.09.2021

VYUČOVÁNÍ HUDEBNÍ NAUKY VE ŠK.ROCE 2021/2022

HUDEBNÍ NAUKA 2021/2022

Detail

08.05.2021

Monika autorka vítězného díla

Monika poslala svůj obrázek do výtvarné soutěže VLAKEM PO EVROPĚ

Monika je jedním z tvůrců pěti nejlepších děl.

Detail

06.05.2021

Leonka, autorka vítězného obrázku.

LEONKA se zúčastnila výtvarné soutěže VLAKEM PO EVROPĚ

Leonka je jedním z tvůrců pěti nejlepších děl, kteří obdrželi obrázkový atlas.

Detail

04.04.2021

Velikonoční přání ZUŠ 2021 Monika Tomečková

Velikonoční přání 2021

Autorka Monika Tomečková

Detail

12.02.2021

Hana

Letošní absolventi Výtvarného oboru

Žáci VO přijati na školy s uměleckým zaměřením

Detail

PF 2021 ZUŠ VALAŠSKÉ KLOBOUKY

MOTIV LINDA PLŠKOVÁ

 

PF 2021

koncert pro radost ANEB covidu navzdory

Vážení přátelé, rodiče a žáci,  

přijměte pozvání na nedělní premiéru koncertu naší základní umělecké školy, která bude ve 14:00 hod. na odkazu níže. Pěvně doufáme, že Vám zpříjemníme tyto svátky vystoupením našich žáků v podobě hudebních a literárně-dramatických vystoupení.  Koncert bude možné zhlédnout i kdykoliv po jeho premiéře při kliknutí na odkaz níže.

Příjemné sledování Vám přejí pedagogové a žáci  

ZUŠ Valašské Klobouky

 

 

 

 

VÁNOČNÍ NADÍLKA VÝTVARNÉHO OBORU

Vážení přátelé, rodiče a žáci,  

přijměte pozvání na nedělní premiéru prezentaci prací s vánoční tématikou, které vznikly v průběhu distanční výuky. Premiéra proběhne od 15:00 hod. na odkazu níže.

Příjemné sledování Vám přejí pedagogové a žáci  

ZUŠ Valašské Klobouky

Zuzana Havlíková zpívala v rudolfinu

Srdečně zveme ke společnému sledování vyvrcholení roční pěvecké cesty 

Zuzany Havlíkové pod pedagogickým vedením paní učitelky Radmily Menšíkové.

Tato náročná umělecká cesta, kterou v září Zuzka společně s paní učitelkou Menšíkovou započaly a staly se tak součástí stipendijního programu Akademie MenArt byla pod záštitou nadačního fondu Magdaleny Kožené završena.

Pěvecká sekce vedená naší přední operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou i s ostatními natočila Závěrečný Absolventský koncert v pražském Rudolfinu dne 15.12.2020.

Tento koncert bude médii přenášen v blízké době, termín bude upřesněn.

https://www.zusopen.cz/program/program-2020/nataceni-absolventskeho-koncertu-stipendistu-klasickych-hudebnich-oboru-akademie-menart/

více fotek zde: hudebni-obor/fotogalerie/skolni-rok-2020-2021/zuzana-havlikova-v-rudolfinu/

1

Nadějná zpěvačka z naší ZUŠ zpívala v Praze

Zuzka Havlíková na Pražském jaru 2020

odkaz zde: https://festival.cz/koncert/salon-zus-4/

HUDEBNÍ NAUKA

Odkaz na blok: hudebni-obor/hudebni-nauka/aktuality/

nauka