Obsah

Hudební nauka

Hudba je široce rozvětvený obor umění s významným posláním v životě jedince i společnosti. Hudební vzdělání se zakládá na znalosti dostatečného počtu hudebních skladeb různých žánrů a na vytříbení smyslu pro jejich umělecké, mravní i společenské hodnoty. Důležitou složkou hudebního vzdělání a nezbytným předpokladem hlubšího studia hudby je i všeobecná hudební nauka, která zároveň s objasňováním základních hudebních pojmů přispívá v rámci svých možností k tvořivému přístupu v rozvíjení a chápání hudby či hudebních děl. Hudební nauka pojednává o notopisu a hudebním názvosloví, o prvcích hudební řeči (rytmika, dynamika, přednesová označení), poskytuje náhled do nauky o hudebních nástrojích, dějin hudby se zvláštním zřetelem k hudbě soudobé tak, aby žák aktivně vyhledával kvalitní umělecká díla a stal se tak stálým návštěvníkem uměleckých scén. K tomu přispívá i projekt Hudební nauky „Co nepotkáš nyní, možná již nikdy“, který se každoročně vydává za krásami uměleckých představení. 

Předmět Hudební nauka je povinný od 1. do 5. ročníku.

Připravujeme

Fotogalerie

12.02.2020

Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ Drnovice a Vysoké Pole

Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ Drnovice a Vysoké Pole

Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ Drnovice a Vysoké Ploe

Detail