Obsah

HUDEBNÍ NAUKA 1.ročník

Hodnoty not v koláči:                              https://learningapps.org/17575190

Přiřaď správné hodnoty not:                   https://learningapps.org/display?v=pkwien0h221

Hodnoty not a pomlk:                             https://learningapps.org/16389119

Rozdělení hudebních nástrojů:               https://learningapps.org/6872475

Stupnice C dur (přiřaď  správné noty):    https://learningapps.org/12000434

Stupnice F dur:                                       https://learningapps.org/18630212

Křížek a béčko:                                       https://learningapps.org/18631992

Hudební nástroje:                                https://wordwall.net/cs/resource/15956280/hudebn%c3%ad-n%c3%a1stroje

Opakování not pro klavíristy:                 https://learningapps.org/display?v=pkcnq7k5a20

Pracovní sešity - v nich budeme postupovat doma dále,  dle individuálních možností žáků:

Pobočka Brumov-Bylnice:

 video:   https://www.youtube.com/watch?v=9MtVrfA7h2M

             https://www.youtube.com/watch?v=mfTlQRSu4_Q

 

Noty, takty pomlky – opakování naprostých základů na YouTube (Khan Academy):

https://www.youtube.com/watch?v=x0HNRxWQ5uI 

https://www.youtube.com/watch?v=AUJuMZQT5w4