Obsah

HUDEBNÍ NAUKA 2. ročník               

Noty v houslovém klíči:                   https://learningapps.org/18316813

Stupnice C dur (opakování):             https://learningapps.org/12000434

Stupnice F dur:                                https://learningapps.org/18630212

Křížek a béčko:                                https://learningapps.org/18631992

Kvintakordy a jejich obraty:             https://learningapps.org/16738495

Hudební nástroje:                          https://wordwall.net/cs/resource/15956280/hudebn%c3%ad-n%c3%a1stroje

Hudební pojmy -Pexeso:                  https://learningapps.org/6997642

Opakování not pro klavíristy:          https://learningapps.org/display?v=pkcnq7k5a20

Odhal pořadí stupnic - křížky (křížovka):   https://learningapps.org/display?v=p4sab0ofn21

Stupnice A dur:                                https://learningapps.org/16938801

Seřaď béčka:                                    https://learningapps.org/16426959

Odhal pořadí stupnic 1-opakování (křížovka):  https://learningapps.org/display?v=p4sab0ofn2                     

Intervaly  (pexeso)                           https://learningapps.org/17192746

video:   https://www.youtube.com/watch?v=y2rOQmgnZ3U

             https://www.youtube.com/watch?v=0lz5OF7nZsQ