Obsah

Literárně-dramatický obor

umožňuje žákovi prostřednictvím tvořivých činností pohybových, mluvních, hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky… rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Stává se tak významným nástrojem rozvoje sociability žáků (schopnost vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace), jejich emocionálního rozvoje, schopnosti sebepoznání a sebekontroly. Základní principem ve výuce je dramatická hra, která využívá výrazových prostředků výtvarného, hudebního i tanečního vyjádření v jejich vzájemném propojení.  Těžištěm výuky je práce v kolektivu směřující k vytvoření schopnosti samostatně, osobitě, přirozeně a přitom kultivovaně se vyjadřovat v soukolí individualit každého žáka. Součástí výuky je také individuální práce se zvoleným učivem – poezie, próza, monolog, dialog, námět, téma. Vzdělání získané v literárně – dramatickém oboru žáci mohou využívat v těch oblastech lidské činnosti, ve kterých se uplatňují  nezbytné  specifické komunikační dovednosti a vysoká míra empatie.

Posláním Literárně-dramatického oboru je učení přímým prožitkem a vlastní zkušenost v jednání, nabývání životní zkušenosti společným řešením problému, situace…, nejen intelektem, ale i intuicí, a to se zapojením těla i emocí.

Kalendář akcí

Fotogalerie LDO

10.06.2024

Závěrečné vystoupení LDO

Závěrečné vystoupení LDO

5. června

Detail

11.04.2024

Krajské kolo soutěžní přehlídky LDO, 10. 4. 2024 ZUŠ Karolin

Krajské kolo soutěžní přehlídky LDO, 10. 4. 2024 ZUŠ Karolin

Stříbrné pásmo: Alma Raková (přednes).  Bronzové pásmo: Julie Chamajová, Ondřej Psota, Timotej Janošík, Rozálie Raková (dramatický výstup), Soutěžící připravil pan učitel Lukáš Fojtů.

Detail

06.03.2024

Okresní kolo soutěžní přehlídky LDO, 5. 3. 2024, ZUŠ Zlín

Okresní kolo soutěžní přehlídky LDO, 5. 3. 2024, ZUŠ Zlín

Zlaté pásmo s postupem do Krajského kola: Julie Chamajová, Ondřej Psota, Timotej Janošík, Rozálie Raková, Alma Raková. Stříbrné pásmo: Julie Chamajová. Soutěžící připravil pan učitel Lukáš Fojtů.

Detail

01.03.2024

Školní kolo soutěžní přehlídky LDO

Školní kolo soutěžní přehlídky LDO

14.2.2024 ZUŠ Valašské Klobouky Soutěžilo 34 žáků. Do Okresního kola postoupilo 5 soutěžících: Rozálie Raková, Alma Raková, Timotej Janošík, Ondřej Psota a Julie Chamajová. Soutěžící připravil pan učitel Lukáš Fojtů.

Detail

21.12.2023

Koncert ZUŠ ve Valašských Kloboukách

Koncert ZUŠ ve Valašských Kloboukách

13. prosince

Detail