Obsah

Literárně-dramatický obor

umožňuje žákovi prostřednictvím tvořivých činností pohybových, mluvních, hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky… rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Stává se tak významným nástrojem rozvoje sociability žáků (schopnost vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace), jejich emocionálního rozvoje, schopnosti sebepoznání a sebekontroly. Základní principem ve výuce je dramatická hra, která využívá výrazových prostředků výtvarného, hudebního i tanečního vyjádření v jejich vzájemném propojení.  Těžištěm výuky je práce v kolektivu směřující k vytvoření schopnosti samostatně, osobitě, přirozeně a přitom kultivovaně se vyjadřovat v soukolí individualit každého žáka. Součástí výuky je také individuální práce se zvoleným učivem – poezie, próza, monolog, dialog, námět, téma. Vzdělání získané v literárně – dramatickém oboru žáci mohou využívat v těch oblastech lidské činnosti, ve kterých se uplatňují  nezbytné  specifické komunikační dovednosti a vysoká míra empatie.

Posláním Literárně-dramatického oboru je učení přímým prožitkem a vlastní zkušenost v jednání, nabývání životní zkušenosti společným řešením problému, situace…, nejen intelektem, ale i intuicí, a to se zapojením těla i emocí.

Kalendář akcí

Fotogalerie L-DO

17.12.2019

Hry a příprava na představení

Hry a příprava na představení

Hry a příprava na představení.

Detail

16.02.2018

Zahájení výuky LDO – 7.9.2017

Zahájení výuky LDO – 7.9.2017

.

Detail