Obsah

Projekty,  akce školy

Aktivní zapojení žáka do společných uměleckých aktivit, jejich hodnotná prezentace na veřejnosti je jedním z klíčových momentů uměleckého vzdělávání. Žáci společně s pedagogy prezentují svá umělecká díla všech oborů nejen na půdě školy, ale i mimo ni v projektech a ve vzájemné spolupráci.   Škola se svou hudební prezentací Dechového orchestru pod taktovkou pana učitele Františka Maňase stává každoročně neodmyslitelným účastníkem setkání muzikantů v Bílých Karpatech. Dechový orchestr vystupuje na letních festivalech v regionu i v širším okolí (Maňasovy Sehradice, festival Dechových hudeb v Lidečku…), Taneční orchestr pod  vedením pana učitele Jaroslava Maryáše přispívá vystoupením na projektu ZUŠKA?ZUŠKA! ve Zlíně, na přehlídkách taneční hudby, do povědomí odborné i laické veřejnosti se dostává mezinárodní soutěžní přehlídka malých houslistů, kterou naše škola pořádá pod názvem „ Klobucké husličky “, v říjnu se milovníci krásného a poučného umění mohou těšit na Houslové jubilanty,  milou tradici má Zahradní slavnost, která svým osobitým historickým exteriérem podtrhuje a dodává houslové hře na oblíbenosti a atraktivitě; to vše se děje pod záštitou Spolku přátel houslí, jehož zakladatelkou a hlavní organizátorkou těchto akcí  je paní učitelka smyčcového oddělení Bohumila Stillerová. Klavírní  oddělení se otevřelo všem pianistům v přehlídkové soutěži Klavír v máji a Jarní klávesy, která tak reflektuje celoroční pilné domácí cvičení, je otevřena rodičům, spolužákům i kamarádům, zkrátka všem, kteří si chtějí užít klavírní a klávesové hry ve slavnostním duchu.

Cela škola se zapojuje i do soutěžního klání, které je vždy na začátku nového školního roku vyhlášeno MŠMT a úspěchy, které slavíme jsou úžasné, a vždy s vřelým a velkým díkem přistupujeme jak k žákům, tak samozřejmě k jejich výborným pedagogům. 

Již dlouhá léta se naši žáci rozjíždějí i za hranice vlasti, rozvíjíme  spolupráci s uměleckými školami  ve Slovenské republice. Žáci i jejich pedagogové sbírají zkušenosti i ocenění při účasti na festivalu komornej hry v Čadci a Rajci nad Lietavou. Základní umělecká škola se prezentuje svými vystoupeními v rámci Klobuckého léta i v rámci aktivní účasti ZUŠ OPEN Zlínského kraje. 

Žáci výtvarného oboru se prezentují na různých výstavách, jejich práce jsou umístěny ve veřejných budovách, kde mají své stálé expozice (Městská knihovna, Gymnázium ve Val. Kloboukách, Klobucká poliklinika, interiér Komerční banky.) Každoročně pořádají  tvořivou dílnu pro širokou veřejnost na Mikulášském jarmeku. Aktivní a velmi pozitivně přijímanou je i výtvarná dílna na Filmovém festivalu ve Zlíně, výtvarníci spolupracují na mnoha projektech pro města, různé spolky s tématy životního prostředí, ochrana přírody…  

Škola za finanční podpory města Valašské klobouky jednou za tři roky organizuje Okresní kolo Národní soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové žesťové nástroje. Škola je tak svědkem krásných uměleckých i lidských setkání.

Všechny tyto umělecké aktivity a počiny směřují k našemu žákovi, který si je vědom své důležitosti a jedinečnosti.