Obsah

Kritéria talentových zkoušek

HUDEBNÍ OBOR

sociální zralost, ověření hudebního sluchu a rytmického cítění (zpěv písně, opakování tónů, opakování krátkého melodického úryvku, vytleskávání rytmu)

Literárně-dramatický obor

sociální zralost, připravený text, recitace básně, čtený nepřipravený text, rozhovor

Taneční obor

sociální zralost, pohybové schopnosti, rytmické cítění, hudební sluch

Výtvarný obor

sociální zralost, výtvarné domácí práce, kresba postavy, modelování