Obsah

ZÁPIS DO ZUŠ VALAŠSKÉ KLOBOUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zájemci o studium pro školní rok 2024/2025 budou postupovat dle následujících instrukcí:

  • Klikněte na odkaz, vyplňte a odešlete přihlášku.
  • Přijďte s dítětem do ZUŠ k přijímacímu řízení ve dnech 13. – 14. května 2024.
  • 13:30 – 16:30 hod. v budově ZUŠ ve Valašských Kloboukách ul. Smetanova 116 nebo na pobočce v Brumově-Bylnici ul. 1. května 1030 k vykonání talentové zkoušky a podepsání přihlášky.
  • Bez podpisu zákonného zástupce nezletilého uchazeče je přihláška neplatná.
  • Na e-mail uvedený v přihlášce obdržíte rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte nejpozději do 30 dnů od vykonání talentové zkoušky.
  • Uchazeči jsou přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky.

Počet a struktura přijímaných žáků jsou dále podmíněny:

  • Celkovou kapacitou školy
  • Kapacitou studijního oboru a studijního zaměření
  • Školním vzdělávacím programem ZUŠ Valašské Klobouky