Obsah

Taneční obor

umožňuje žákovi komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné i duševní, poskytuje odborné vzdělání, které mu umožní uplatit se jako tanečník při neprofesionálních aktivitách i v povoláních, kde je kultura pohybu vhodným či přímo nutným předpokladem. Tanec je jedním z múzických umění, kde výkonným nástrojem tanečníka je jeho vlastní tělo. Žák se tedy seznámí se stavbou i strukturou lidského těla a zákonitostmi pohybu. Získá základy tanečních technik a naučí se porozumět komunikačnímu obsahu uměleckého díla a hodnotit jej.

Posláním Tanečního oboru je probouzení smyslu pro krásu tance v součinnosti s vnímáním hudebního doprovodu jako součást tanečního díla, prohlubování a obohacování duševního života, rozvíjení správného držení těla, které se stává nezbytným průvodním znakem poučeného tanečníka, vnímavosti a vnitřní citlivosti, rozvíjení představivosti a tvořivosti, hudebního i prostorového cítění.