Obsah

Výtvarný obor

nabízí žákům možnost využívat výtvarného jazyka jako prostředku umělecké komunikace. Studiem získají nové možnosti vyjádření a rozvinou své vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost. Učí se pojmenovat a porovnávat výtvarné znaky a prvky výtvarného jazyka, navazují výtvarné vztahy, učí se reflektovat názory druhých a respektovat odlišný výtvarný projev. Seznamují se s  historií i s nejdůležitějšími,  stěžejními díly výtvarného umění,  uměleckou tvorbou v jednotlivých etapách i jejími vlivy a propojeními. Získávají vztah k materiálům, nástrojům, osvojují si základní  technické postupy, které probouzí vztah a respekt nejen k tvorbě samé, ale i vztahu k přírodě, životnímu prostředí a vzájemnému naslouchání.

Posláním Výtvarného oboru je nalézat, podchytit, podněcovat výjimečnost každého žáka, plynně, nenásilně ukazovat a realizovat cestu promyšlené a cílené tvorby, pracovat na různorodosti a pestré škále výtvarných postupů a technik.